მხოლოდ კეონი აკადემიის კურსდამთავრებულს ეძლევა შესაძლებლობა სწარაფი დასაქმების!

მხოლოდ კეონი აკადემიის კურსდამთავრებულს ეძლევა შესაძლებლობა სწარაფი დასაქმების!

კეონი აკადემიას  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრმა დაუმტკიცა.  ერთ თვიანი მოკლე მომზადების პროგრამები :

 

თმის  შეჭრა“               „თმის ღებვა“                  „ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგება“

 

 ჩვენი კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს.


სწავლა შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს საბაზო განათლება (9 კლასი). კურსის ხანგრძლივობა  1 თვე .

მხოლოდ კეონი აკადემიის  კურსდამთავრებულს ეძლევა შესაძლებლობა სწარაფი დასაქმების!