თმის შეჭრა

თმის შეჭრა

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტის აღზრდა, რომელიც ახორციელებს  ქალისა და მამაკაცის თმის სტილის შერჩევა-შეჭრას.

პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელი შეძლება:

  • თავის დაბანას;
  • თმის შეჭრას;
  • წვერ-ულვაშისა და ბაკენბარდების მოდელირებას;
  • შეჭრილი თმისთვის საბოლოო ფორმის მიცემას;

 

პროგრამის ხანგძლივობაა 4 კვირა, პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა იმ პირს, ვისაც აქვს საბაზო განათლება.