ბიზნეს კომუნიკაცია

ბიზნეს კომუნიკაცია

author: გ. ჩაჩანიძე ქ. ნანობაშვილი

description:

More information:

ბიზნეს კომუნიკაცია