აკადემიის-ავტორიზაცია

შპს კეონი აკადემიამ წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია და  6 წლის ვადით მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების/კოლეჯის სტატუსი.

რის საფუძველზეც უფლებამოსილია განახორციელოს პროგრამები და მიანიჭოს საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია- თმისა და სილამაზის მომსახურებაში / Basic Vocational Qualification in Hair and Beauty Service

https://eqe.ge/geo/decisions/show/9755

აკადემიის-ავტორიზაცია
no information