აკადემიის-ავტორიზაცია

შპს კეონი აკადემიამ წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია და 6 წლის ვადით მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების/კოლეჯის სტატუსი. რის საფუძველზეც უფლებამოსილია განახორციელოს პროგრამები და მიანიჭოს საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია- თმისა და სილამაზის მომსახურებაში / Basic Vocational Qualification in Hair and Beauty Service https://eqe.ge/geo/decisions/show/9755

კეონი აკადემიამ ასევე მოიპოვა უფლება განახორციელოს შემდეგი პროფესიული მომზადების პროგრამები: „თმის შეჭრა“ ; „ თმის ღებვა;, „ ფრჩხილის მოვლა მოწესრიგება“, „ თმის შეჭრის და ვარცხნილობის სპეციალისტი“; „ თმის ღებვის სპეციალისტი“, „ ფრჩხილის მოვლის სპეციალისტი“ . https://eqe.ge/ka/page/static/799/dadastureba

 

აკადემიის-ავტორიზაცია
no information