მისია და ხედვა

აკადემიის მისიაა თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე სპეციალისტების მომზადება/გადამზადება.

 

კეონი აკადემია  თმისა და სილამაზის მომსახურეობის სფეროში  იქნება ადგილობრივ ბაზარზე წამყვანი, ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ვითარდება  ინოვაციური მიდგომების დანერგვით საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველზე.