მისია, ხედვა, ღირებულებები

მისია აკადემიის მისიაა თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე სპეციალისტების მომზადება.


ხედვა 2031 წლისთვის იყოს ადგილობრივ ბაზარზე წამყვანი, ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლო დსწესებულება თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში, რომელიც ვითარდება ინოვაციური მიდგომებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვის საფუძველზე, ასევე მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება დაინტერესებული საზოგადოებისათვის სწავლების მრავალფეროვანი შესაძლებლობების შეთავაზებით.

ღირებულებები პროფესიონალიზმი, ხარისხზე და განვითარებაზე ორიენტირება, გუნდურობა, სოციალური პასუხისმგებლობა.