განათლების ხარისხის დაიჯესტის მეოთხე გამოცემა

განათლების ხარისხის დაიჯესტის მეოთხე გამოცემა

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი წარმოგიდგენთ - განათლების ხარისხის დაიჯესტის მეოთხე გამოცემას, ელექტრონული ჟურნალის სახით.

განათლების ხარისხის დაიჯესტის მეოთხე გამოცემა