განისაზღვრა კეონი აკადემიაში შიდა შერჩევის თარიღები 

განისაზღვრა კეონი აკადემიაში შიდა შერჩევის თარიღები 

აპლიკანტთა საყურადღებოდ! განისაზღვრა კეონი აკადემიაში შიდა შერჩევის თარიღები 

განისაზღვრა კეონი აკადემიაში შიდა შერჩევის თარიღები