დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის  ჩატარდა -მოტივაციური გასაუბრება

დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის  ჩატარდა -მოტივაციური გასაუბრება

მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კეონი აკადემიაში თმის მომსახურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის  ჩატარდა -მოტივაციური გასაუბრება.  

დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის  ჩატარდა -მოტივაციური გასაუბრება