ზრდასრულთა განათლების პრინციპები

ზრდასრულთა განათლების პრინციპები

2023 წლის 21 აპრილს კეონი აკადემიის მასწავლებლებისათვის გაიმართა ტრეინინგი „ზრდასრულთა განათლების პრინციპები“. ტრენინგზე განხილული იქნა ზრდასრულთა სწავლების და მოტივაციის ამაღლების მეთოდები. 

ზრდასრულთა განათლების პრინციპები