თმის ღებვის და თმის შეჭრის პროფესიულ მომზადების  პროგარმაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

თმის ღებვის და თმის შეჭრის პროფესიულ მომზადების  პროგარმაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

თმის ღებვის და თმის შეჭრის პროფესიულ მომზადების  პროგარმაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ განისაზღვრა პროფესიული  მომზადების  პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები. 
თმის ღებვის პროფესიულ მომზადების პროგრამა -2024 წლის 18 ივნისი 10:00 სთ -17:00 სთ. 
თმის შეჭრის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე 2024 წლის 19 ივნისი 10:00 სთ-17:00 სთ 
აპლიკანტი ვალდებულია თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

თმის ღებვის და თმის შეჭრის პროფესიულ მომზადების  პროგარმაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!