კეონი აკადემიის საგანგებო შტაბის წევრებისათვის

კეონი აკადემიის საგანგებო შტაბის წევრებისათვის

კეონი აკადემიის საგანგებო შტაბის წევრებისათვის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტმა გერასიმე პორფირიადმა მიმდინარე წლის 22 თებერვალს ჩაატარა სწავლება/ ინსტრუქტაჟი, რომელიც ეხებოდა ევაკუაციის განხორციელების პროცესს,  ხანძართან ბრძოლას, პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენას, მიწისძვრას და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს  და სხვა.  

კეონი აკადემიის საგანგებო შტაბის წევრებისათვის