კეონი აკადემიის ადმინისტრაცია გადავიდა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე

კეონი აკადემიის ადმინისტრაცია გადავიდა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე

2020 წლის 16 მარტიდან კეონი აკადემიის ადმინისტრაცია გადავიდა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე .

თუ გსურთ ცნობის დამზადება ან რაიმე სახის ინფორმაციის მიღება, განაცხადი უნდა გააკეთოთ ელექტრონულად, პასუხი გეცნობებათ ელექტრონული ფორმით.

კეონი აკადემიის  ადმინისტრაცია გადავიდა დისტანციური მუშაობის   რეჟიმზე