მარკ ვან ვესტეროფის მასტერ კლასი

მარკ ვან ვესტეროფის მასტერ კლასი

ამა წლის 4 აპრილს კეონი აკადემიის პროფესიული განათლების მასწავლებლები ჰოლანდიაში , ქ. ამსტერდამში დასწრნენ საერთაშორისო ტრენენრის მარკ ვან ვესტეროფის მასტერ კლასს,  სადაც შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ ახალ ტექნიკებს თმის ღებვაში და თმის შეჭრაში 

მარკ ვან ვესტეროფის მასტერ კლასი