ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება

ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება

მიმდინარე წლის 20 სექტემბერს KEUNE ACADEMY GEORGIA - ში ფრჩხილის  მომსახურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება.

ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება