პროფესიულ კოლეჯში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

თმის და ფრჩხილის მომსახურების პროგრამები

ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა, მისაღები გამოცდების გარეშე, დაეუფლოს სასურველ პროფესიას.  გადადით მითითებულ ლინკზე და გაიარეთ რეგისტრაცია: https://bit.ly/30taM68

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამა

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამა

თმის  და ფრჩხილის მომსახურების პროგრამები შრომის ბაზარზე მოთხოვნად და პრიორიტეტულ სპეციალობებად არის აღიარებული.


პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს.


სწავლა შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს საბაზო განათლება (9 კლასი). კურსის ხანგრძლივობა 4-8 კვირა.

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამა