პროფესიული მომზადების  პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

პროფესიული მომზადების  პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

პროფესიული მომზადების  პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!
ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგების პროფესიული მომზადების პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 2023 წლის 5 ოქტომბერს 11:00 დან 16:00 სთ-მდე მისამართზე: პ. ქავთარაძის 20 დ; 
თმის ღებვის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 2023 წლის 6 ოქტომბერს 10:00 დან-14:00  სთ-მდე მისამართზე: პ. ქავთარაძის 20 დ;
თმის შეჭრის პრფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 2023 წლის 9 ოქტომბერს 10 :00 დან 14:00 მდე მისამართზე: პ. ქავთარაძის 20 დ; 
გასაუბრებაზე გამოცხადებულმა აპლიკანტმა უნდა წარმიადგინოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი!

პროფესიული მომზადების  პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!