პროფორიენტაცია

პროფორიენტაცია

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაცნობის მიზნით კეონი აკადემიის პროფორიენტაციის და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერი დაიწყო შეხვედრები    საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან.   

პროფორიენტაცია