სამუშაო შეხვედრა

სამუშაო შეხვედრა

11 მარტს კეონი აკადემიაში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა  თმის მომსახურების საგანამანათლებო პროგრამის ხელმძღვანელსა და დარგობრივი მოდულების განმახორცელებელ პირებს შორის.   შეხვედრისას იდენტიფიცირდა ის გამოწვევები, რომელსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს სწავლების პროცესში, დაისახა მათი დაძლევის გზები.  შეხვედრის ფარგლებში პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა ერთობლივად დაიწყეს კალენდარულ გეგმებზე მუშაობა. აკადემია მომავალშიც გეგმავს მსგავსი შეხვედრების ჩატარებას. 


 

სამუშაო შეხვედრა