საპროფორიენტაციო შეხვედრები

საპროფორიენტაციო შეხვედრები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით კეონი აკადემიის წარმომადგენლებმა გასვლითი საპროფორიენტაციო შეხვედრები გამართეს თბილისის მაშტაბით 50 საჯარო სკოლაში. დამსწრე საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა დეტალურად მიეღო ინფორმაცია  ყველა იმ შესაძლებლობის შესახებ, რომელსაც აკადემია სთავაზობს ახალგაზრდებს. 

საპროფორიენტაციო შეხვედრები