სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტისთვის ჩატარდა პროფესიული  მოსინჯვა

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტისთვის ჩატარდა პროფესიული  მოსინჯვა

მიმდინარე წლის 5 სექტემბერს, კეონი აკადემიაში, თმის მომსახურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტისთვის ჩატარდა პროფესიული  მოსინჯვა.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტისთვის ჩატარდა პროფესიული  მოსინჯვა