ფრჩხილის მომსახურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის  ჩატარდა -მოტივაციური გასაუბრება

ფრჩხილის მომსახურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის  ჩატარდა -მოტივაციური გასაუბრება

მიმდინარე წლის 2 სექტემბერს კეონი აკადემიაში ფრჩხილის მომსახურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის  ჩატარდა -მოტივაციური გასაუბრება.  


 

ფრჩხილის მომსახურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის  ჩატარდა -მოტივაციური გასაუბრება