შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან

შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან

25 დეკემბერს კეონი აკადემიაში სასწავლო პროცესის მენეჯერმა გამართა შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან. შეხვედრაზე შეჯამებული იქნა მიმდინარე სასწავლო წელი.

პროფესიული მასწავლებლები გაეცნნენ აკადემიაში განხორციელებული კვლევის „სირთულეები დისტანციურ სწავლებაში„ შედეგებს. აკადემია მომავალშიც გეგმავს მსგავსი ღონისძიებების გატარებას.

#KeuneAcademyGeorgia

შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან