ადმინისტრაციის სამუშაო შეხვედრა 2022-2023 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით

ადმინისტრაციის სამუშაო შეხვედრა 2022-2023 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს კეონი აკადემიაში გაიმართა ადმინისტრაციის სამუშაო შეხვედრა 2022-2023 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე განხილული იქნა: 
სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებული  საორგანიზაციო საკითხები;
მოხდა მოდულების გადანაწილება;
გაიწერა  შუალედური შეფასების და საკვალიფიკაციო გამოცდის  ჩატარების გეგმა; 

 ადმინისტრაციის სამუშაო შეხვედრა 2022-2023 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით