"კეონი აკადემია" ავტორიზაციისთვის ემზადება

"კეონი აკადემია" ავტორიზაციისთვის ემზადება

 

შპს „კეონი აკადემია“ საკანონმდებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მოიპოვებს პროფესიული პროგრამების: თმის მომსახურება და ფრჩხილის მომსახურება, განხორციელების უფლებას. რომლის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი.