"ფრჩხილის მომსახურების "პროგრამაზე შიდა კონკურსით  მიმდინარეობს აპლიკანტთა შერჩევა

"ფრჩხილის მომსახურების "პროგრამაზე შიდა კონკურსით  მიმდინარეობს აპლიკანტთა შერჩევა

შპს კეონი აკადემიაში "ფრჩხილის მომსახურების "პროგრამაზე შიდა კონკურსით  მიმდინარეობს აპლიკანტთა შერჩევა