2020  წლის  სამოქმედი გეგმის შესრულების ანგარიშის პროქტის  წარდგენა

2020  წლის  სამოქმედი გეგმის შესრულების ანგარიშის პროქტის  წარდგენა

16 დეკემბერს, კეონი აკადემიაში გაიმართა შეხვედრა, სადაც ხარისხის განვითარების მენეჯერის მიერ მოხდა 2020  წლის  სამოქმედი გეგმის შესრულების ანგარიშის პროქტის  წარდგენა. შეხვედრას ესწრებოდნენ  ადმინისტრაცული პერსონალი და პროფესიული განათლების მასწავლებლები.

СOVID-19  გამოწვეული პანდემიის გამო, შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა.

2020  წლის  სამოქმედი გეგმის შესრულების ანგარიშის პროქტის  წარდგენა