2023  წლის 28  დეკემბერს  განხორციელდა  კეონი აკადემიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის წარდგენა

2023  წლის 28  დეკემბერს  განხორციელდა  კეონი აკადემიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის წარდგენა

2023  წლის 28  დეკემბერს  განხორციელდა  კეონი აკადემიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის წარდგენა დაინტერესებული მხარეებისათვის. შეხვედრას უძღვებოდა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელი  ეკატერინე წითლიძე

2023  წლის 28  დეკემბერს  განხორციელდა  კეონი აკადემიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის წარდგენა