25 დეკემბერს KEUNE აკადემიაში დაიწყო სწავლება უფასო პროფესიული მომზადების პროგრამაზე თმის ღებვის სპეციალისტი.

25 დეკემბერს KEUNE აკადემიაში დაიწყო სწავლება უფასო პროფესიული მომზადების პროგრამაზე თმის ღებვის სპეციალისტი.

25 დეკემბერს KEUNE აკადემიაში დაიწყო სწავლება უფასო პროფესიული მომზადების პროგრამაზე თმის ღებვის სპეციალისტი.  

25 დეკემბერს KEUNE აკადემიაში დაიწყო სწავლება უფასო პროფესიული მომზადების პროგრამაზე თმის ღებვის სპეციალისტი.