აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება

აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება

მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს კეონი აკადემიაში ჩატარდა პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ფრჩხილის მოვლა მოწესრიგება დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება

აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება