სახელმწიფო სააგენტოს დაფინანსებით 11 დეკემბრიდან იწყება რეგისტრაცია თმის ღებვის სპეციალისტის პროფესიული მომზადების პორგრამაზე და გაგრძელდება 15 დეკემბრის ჩათვლით !

სახელმწიფო სააგენტოს დაფინანსებით 11 დეკემბრიდან იწყება რეგისტრაცია თმის ღებვის სპეციალისტის პროფესიული მომზადების პორგრამაზე და გაგრძელდება 15 დეკემბრის ჩათვლით !

სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დაფინანსებით 11 დეკემბრიდან იწყება რეგისტრაცია თმის ღებვის სპეციალისტის პროფესიული მომზადების პორგრამაზე და გაგრძელდება 15 დეკემბრის ჩათვლით ! პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება. პროგრამის ხანგძლივობაა 16 კვირა. გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი სერთიფიკატი. რეგისტრაცია უნდა გაიროთ შემდეგ მისამარათებზე: დ. აღმაშენებლის გამზირი 140ა.
დ. სარაჯიშვილის გამზირი 1.
მოსკოვის გამზირი 25.
სათავო ოფისი; - თბილისი, მ. ასათიანის 9.

სახელმწიფო სააგენტოს დაფინანსებით 11 დეკემბრიდან იწყება რეგისტრაცია თმის ღებვის სპეციალისტის პროფესიული მომზადების პორგრამაზე და გაგრძელდება 15 დეკემბრის ჩათვლით !