17 აპრილს  11 :00 საათზე კეონი აკადემიაში კურსდამთავრებულთათვის ჩატარდა  სემინარი

17 აპრილს  11 :00 საათზე კეონი აკადემიაში კურსდამთავრებულთათვის ჩატარდა  სემინარი


17 აპრილს  11 :00 საათზე კეონი აკადემიაში კურსდამთავრებულთათვის ჩატარდა  სემინარი თმის  შეჭრის და შეღებვის ტექნიკებში . სემინარს უძღვებოდა ტრენერი მამუკა მაისურაძე 

17 აპრილს  11 :00 საათზე კეონი აკადემიაში კურსდამთავრებულთათვის ჩატარდა  სემინარი