დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება

დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება

მიმდინარე წლის  6 ოქტომბერს კეონი აკადემიაში ჩატარდა პროფესიული მომზადების პროგრამაზე თმის ღებვა დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება

დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის მოტივაციური გასაუბრება