ია გიგიბერია

ია გიგიბერია

ია გიგიბერია - ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი #KeuneAcademyTeam

Keune Academy Georgia პროფესიული კოლეჯი თმისა და სილამაზის მომსახურეობის მიმართულებით აკმაყოფილებს სწრაფად და მუდმივად ცვალებადი შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით, რომელცათ გააჩნიათ მრავალწლიანი გამოცდილება საგანმანათლებლო მიმართულებით

ია გიგიბერია