„ინტერპერსონალური კომუნიკაცია/მომსახურების სფერო“

„ინტერპერსონალური კომუნიკაცია/მომსახურების სფერო“

ავტორი: ნ. სუმბაძე, თ. მახარაძე , თბილისი

აღწერა:

დამატებითი ინფორმაცია:

„ინტერპერსონალური კომუნიკაცია/მომსახურების სფერო“