„საქმიანი ურთიერთობის კულტურა“

„საქმიანი ურთიერთობის კულტურა“

ავტორი: ს. ხიზანიშვილი, ა. ყულიჯანაშვილი, ლ. წიქარაძე, თბილისი

აღწერა:

დამატებითი ინფორმაცია:

„საქმიანი ურთიერთობის კულტურა“