ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკონი

ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკონი

ავტორი: გიზხანუმ ახმედოვა

აღწერა:

დამატებითი ინფორმაცია:

ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკონი