ქართულ-სომხური ლექსიკონი

ქართულ-სომხური ლექსიკონი

ავტორი: ზოია მხითარიანი

აღწერა:

დამატებითი ინფორმაცია:

ქართულ-სომხური ლექსიკონი