სასარგებლო-ბმულები

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო განვითარების სააგენტო