აკადემიაში სწავლა განახლდა

აკადემიაში სწავლა განახლდა

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების (MES 1 21 0000159323, 24/02/2021) საფუძველზე, კეონი აკადემიაში სასწავლო პროცესი არადისტანციურ რეჟიმში განახლდება 15 მარტიდან.

აკადემიაში სწავლა განახლდა