აკადემიაში ჩატარებული პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის შედეგები

აკადემიაში ჩატარებული პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის შედეგები

16 ივნისს ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერმა პროფესიულ სტუდენტებს გააცნო აკადემიაში ჩატარებული პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის შედეგები. შეხვედრის ფარგლებში პროფესიულმა სტუდენტებმა მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია მათ მიერ კვლევაში დაფიქსირებულ საკითხებთან დაკავშირებით. 


 

აკადემიაში ჩატარებული პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის შედეგები