ანგარიშის წარდგენა

ანგარიშის წარდგენა

2022 წლის 27 დეკემბერს  განხორციელდა  კეონი აკადემიის 2022 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის წარდგენა დაინტერესებული მხარეებისათვის. შეხვედრას უძღვებოდა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელი  ეკატერინე წითლიძე. 

ანგარიშის წარდგენა