ბიზნეს გეგმის ნიმუშევბი  კანვას მოდელის მიხედვით

ბიზნეს გეგმის ნიმუშევბი  კანვას მოდელის მიხედვით

მოდულის  „მეწარმოება-1“ ის შედეგის დადასტურების ფარგლებში „თმის მომსახურების“ და „ფრჩხილის მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებმა შეიმუშავეს და წარადგინეს ბიზნეს გეგმის ნიმუშევბი  კანვას მოდელის მიხედვით. პრეზენტაცია წარიმართა ინტერქატიულ რეჟმში. 

ბიზნეს გეგმის ნიმუშევბი  კანვას მოდელის მიხედვით