გაცნობითი სახის პრეზენტაციები

გაცნობითი სახის პრეზენტაციები

Keune Academy Georgia  პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო გაცნობითი სახის პრეზენტაციები საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამამთავრებელი კლასებისათვის

გაცნობითი სახის პრეზენტაციები