დაიწყო შეხვედრები საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან

დაიწყო შეხვედრები საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაცნობის მიზნით კეონი აკადემიის პროფორიენტაციის და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერი დაიწყო შეხვედრები    საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან.   

დაიწყო შეხვედრები საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან