დისტანციური სწავლების რეჟიმი - „სპეცხატვა და ფერთა თეორია“

დისტანციური სწავლების რეჟიმი - „სპეცხატვა და ფერთა თეორია“

წარმოგიდგენთ დისტანციური სწავლების  რეჟიმში მოდულის „სპეცხატვა და ფერთა თეორიის“  ფარგლებში პროფესიულ სტუდენტების მიერ შექმნილ  ნამუშევრებს. 
 

დისტანციური სწავლების რეჟიმი - „სპეცხატვა და ფერთა თეორია“