"თმის ღებვის" პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების ფოტო მასალა

"თმის ღებვის" პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების ფოტო მასალა

წარმოგიდგენთ კეონი აკადემიის თმის მომსახურების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის "თმის ღებვის" პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების ფოტო მასალას