კეონი აკადემია აცხადებს მიღებას “თმის მომსახურების” და “ფრჩხილის მომსახურების” პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

კეონი აკადემია აცხადებს მიღებას “თმის მომსახურების” და “ფრჩხილის მომსახურების” პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.


სწავლის მსურველი დადგენილ ვადაში უნდა დაგვიკავშირდეს ჩვენი ოფიციალური გვერდის საშუალებით და წარმოადგინოს საჭირო დოკუმენტაცია, რომლის ჩამონათვალსაც იხილავთ - https://rb.gy/fxipjd

კურსის განმავლობაში სტუდენტები სრულად შეისწავლიან მიმართულების სპეციფიკას, გამოიმუშავებენ ყველა საჭირო უნარს და გაივლიან საწარმოო პრაქტიკას სილამაზის სალონ-სტუდია Keune-ში, რომელიც პროფესიული სტუდენტის მომზადების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს.

Keune Academy Georgia გაძლევთ შანსს მიიღოთ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი და დასაქმდეთ ფრჩხილის ან თმის სპეციალისტის პოზიციაზე!
 

 

კეონი აკადემია აცხადებს მიღებას “თმის მომსახურების” და “ფრჩხილის მომსახურების” პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.