კეონი აკადემია განათლების საერთაშორისო გამოფენის  - International Education Fair-ის მონაწილეა.

კეონი აკადემია განათლების საერთაშორისო გამოფენის  - International Education Fair-ის მონაწილეა.

წელს პირველად  გამოფენა ონლაინ ფორმატში 27-28 მაისს გაიმართება. გამოფენის ფარგლებში მიიღებთ დეტალურ ინფორმაცია კეონი აკადემიაში მიმდინარე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და პროფესიული მომზადების პროგრამების შესახებ. 
დაესწარით განათლების საერთაშორისო გამოფენას ONLINE  !
http://educationfair.ge/
https://www.facebook.com/InternationalEducationFairGeorgia
27-28 მაისი   12:00 

კეონი აკადემია განათლების საერთაშორისო გამოფენის  - International Education Fair-ის მონაწილეა.