ონ-ლაინ ტრენინგები

ონ-ლაინ ტრენინგები

СOVID19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით  კეონი აკადემია  განაგრძობს დისტანციურ რეჟიმში მუშაობას. აკადემიის ადმინისტრაცია  ესწრება  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ონ-ლაინ ტრენინგებს. ტრენინგები ხელს უწყობს  თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებას ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისად.  

ონ-ლაინ ტრენინგები