პრეზენტაცია თემაზე: " როგორი უნდა იყოს ფრჩხილის სპეციალისიტი"

პრეზენტაცია თემაზე: " როგორი უნდა იყოს ფრჩხილის სპეციალისიტი"

ფრჩილის მოვლა მოწესრიგების პროფესიული მომზადების პროგრამის მსმენელებმა მიმდინარე წლის  4 მაისს გამართეს პრეზენტაცია თემაზე: " როგორი უნდა იყოს ფრჩხილის სპეციალისიტი". მსმენელები გადანაწილებული იყვნენ  ორ ჯგუფში, თითოეულმა ჯგუფმა დამოუკიდებლად იმუშავა აღნიშნულ თემაზე. 

პრეზენტაცია თემაზე: